De werkwijze van Lighthouse

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Bij ons start een traject met een vrijblijvend (vertrouwelijk) kennismakingsgesprek van circa een half uur om een duidelijk beeld te krijgen van wat u met mediation of teamcoaching wilt bereiken.

Teamcoaching / Mediation intakegesprek

Vervolgens neemt de mediator / coach contact op met alle betrokken partijen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Aan de hand van de vragen en uw antwoorden kan de mediator / coach zich gedegen voorbereiden en een schattig van de mee gemoeide tijd en kosten maken.

Het Mediationgesprek

Naar aanleiding van de intakegesprekken neemt de mediator nogmaals contact op met alle partijen. De mediator bespreekt hoe de situatie het beste kan worden aangepakt. Vervolgens wordt er datum ingepland voor het mediationgesprek.

Tijdens het eerste mediationgesprek wordt de mediationovereenkomst ondertekend, met als doel vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor alle partijen te waarborgen. De partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. In plaats van te spreken over ieders rechten en plichten, gaat de mediator alle wensen en behoeften in kaart brengen. Dit maakt partijen minder strijdvaardig tegenover elkaar waardoor er ruimte voor overleg kan ontstaan.

Daarbij heeft de mediator de mogelijkheid om afzonderlijk en vertrouwelijk met beide partijen te spreken.

Eén bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, soms zijn nog enkele vervolggesprekken nodig. De mediator kan de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Na het tekenen van de overeenkomst eindigt het mediationtraject.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Bij ons start een traject met een vrijblijvend (vertrouwelijk) kennismakingsgesprek van circa een half uur om een duidelijk beeld te krijgen van wat u met mediation of teamcoaching wilt bereiken.

Teambuilding / Mediation intakegesprek

Vervolgens neemt de mediator / coach contact op met alle betrokken partijen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Aan de hand van de vragen en uw antwoorden kan de mediator / coach zich gedegen voorbereiden en een schattig van de mee gemoeide tijd en kosten maken.

Het Mediationgesprek

Naar aanleiding van de intakegesprekken neemt de mediator nogmaals contact op met alle partijen. De mediator bespreekt hoe de situatie het beste kan worden aangepakt. Vervolgens wordt er datum ingepland voor het mediationgesprek.

Tijdens het eerste mediationgesprek wordt de mediationovereenkomst ondertekend, met als doel vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor alle partijen te waarborgen. De partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. In plaats van te spreken over ieders rechten en plichten, gaat de mediator alle wensen en behoeften in kaart brengen. Dit maakt partijen minder strijdvaardig tegenover elkaar waardoor er ruimte voor overleg kan ontstaan.

Daarbij heeft de mediator de mogelijkheid om afzonderlijk en vertrouwelijk met beide partijen te spreken.

Eén bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, soms zijn nog enkele vervolggesprekken nodig. De mediator kan de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Na het tekenen van de overeenkomst eindigt het mediationtraject.