Lighthouse Teamcoaches & Mediators

Lighthouse mediator Amsterdam

MARLIES VAN DER PUTTEN

Als teamcoach begeleid ik zowel teams als individuen in het samen werken aan een optimale samenwerking. Dit doe ik door het vroegtijdig bespreekbaar maken van problemen die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld miscommunicatie, botsende karakters of een te hoge werkdruk. In plaats van te spreken over ieders rechten en plichten, gaan we samen elkaars wensen en behoeften in kaart brengen. Dit maakt partijen minder strijdvaardig tegenover elkaar waardoor er ruimte voor overleg kan ontstaan. Door tijd en aandacht hieraan te besteden, komt er openheid en begrip voor elkaar en voorkom je escalatie. Ik ben onafhankelijk en neutraal en zorg voor een veilige omgeving waardoor mensen zich durven uit te spreken. Geheimhouding is hierbij essentieel.

Als MfN-registermediator ben ik daarnaast ook gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten. Mijn werkwijze als onafhankelijke procesbegeleider is oplossingsgericht. Dankzij mijn juridische achtergrond ben ik goed op de hoogte van de juridische regelingen en zie ik er op toe dat de partijen goed geïnformeerd en weloverwogen tot een oplossing kunnen komen.

Niki van Rhee Lighthouse mediator Amsterdam

NIKI VAN RHEE

Mijn werkgebied als geregistreerd MfN mediator is gericht op het verbeteren van de samenwerking op de werkvloer. Als oud-advocaat weet ik dat het soms makkelijker lijkt om de strijd aan te gaan dan het gesprek. Terwijl in een goed begeleid gesprek maatwerk mogelijk is en partijen zelf hun conflict kunnen oplossen. Conflicten ontstaan vaak klein door miscommunicatie of ergernis maar kunnen heel groot worden. Er is moed voor nodig om bij een (dreigend) conflict met elkaar om de tafel te gaan zitten.

Vanuit mijn rol als onafhankelijk en neutraal procesbegeleider begeleid ik partijen graag in het openleggen van wat er nu ècht speelt. Om echt naar elkaar te luisteren, de echte belangen op tafel te leggen en samen de beste oplossing te vinden. Ik heb aandacht voor wederzijdse belangen, ben betrokken maar wel neutraal, kan goed luisteren en een veilige sfeer creëren. Mijn aanpak is toekomstgericht waarbij ik partijen begeleid in het samen zoeken naar wat nodig is om het conflict achter zich te laten.