Burgerparticipatie Omgevingswet

Als neutrale en onafhankelijk procesbegeleiders op het gebied van omgevingsmanagement verbinden wij projectbelangen met de uiteenlopende belangen van de omgeving. Wij bouwen aan duurzaam vertrouwen door met oprechte interesse tijdig het gesprek aan te gaan.

Door alle betrokken bewoners in een vroegtijdig stadium te horen en in kaart te brengen wat hun zorgen zijn, betrekken we hen bij projecten die een grote impact hebben op hun leefomgeving. Onze neutrale opstelling en onafhankelijke positie zorgt voor vertrouwen zodat er een dieptegesprek kan ontstaan. Met behulp van onze gesprekstechnieken, gaan we op zoek naar de belangen achter de standpunten waardoor het gesprek al vrij snel tot de kern komt. Door onze mediation-achtergrond zijn wij gewend om met weerstand om te gaan. Door omwonenden en hun angst voor verandering serieus te nemen, kunnen we de weerstand verminderen waardoor het draagvlak zal vergroten.

Onze werkvorm staat niet vast. Per project bepalen we samen wat een passende vorm is die aansluit bij het vraagstuk van de verschillende spelers.

Burgerparticipatie