Soorten Zakelijke Conflicten

  • Aandeelhouder conflicten
  • Conflicten bij overname en bedrijfsfinancieringen
  • Conflicten bij commerciële contracten
  • Conflicten in joint-ventures en allianties
  • Vakgroepconflicten
  • Maatschapconflicten
  • Bestuurscrisissen, conflicten in raden van bestuur en directieteams
  • Conflicten binnen (of met) ondernemingsraden en medezeggenschapsraden

Zakelijke conflicten

Wie een zakelijk conflict heeft kan naar de rechter stappen, een arbitrageprocedure starten, of een mediator inschakelen. Mediation bij zakelijke conflicten kan het best worden omschreven als een vertrouwelijk, informeel en op belangen gericht onderhandelingsproces, dat wordt begeleid door een onpartijdige en onafhankelijke derde partij; de mediator. De mediator heeft hierbij als taak het effectief laten verlopen van de communicatie en het onderhandelingsproces, met als doel de deelnemende partijen in staat te stellen om in een relatief korte periode een werkbare oplossing te vinden voor hun geschil. Door onderhandelingsruimte te scheppen en bereid zijn te onderhandelen, is de gemiddelde kans van slagen met een mediation hoog.

Heeft u behoefte aan professionele mediation bij zakelijke conflicten?