Soorten Conflicten

  • Bezwaar- en beroeps procedures
  • Procedures klachten
  • Pre-mediation
  • Het sociaal domein
  • Geschillencommissies

Overheidsmediation

Binnen de overheid krijgt (pre-)mediation steeds meer belang. Provincies, gemeenten, justitie, geschillencommissies en andere (semi-)overheidsinstanties zetten steeds vaker een mediator in om geschillen met zowel bedrijven als burgers op een klantvriendelijke en efficiënte wijze op te lossen. Door mediation krijgt de burger het gevoel dat hij serieus wordt genomen; een luisterend oor kan veel onbegrip en frustratie voorkomen.

Voor overheidsinstanties geldt dat zij door mediation hun dienstverlening uitbreiden en langdurige klachtenprocedures en bezwaarschriften kunnen voorkomen.

Heeft u behoefte aan professionele overheidsmediation?