Wanneer gaat u naar een arbeidsmediator?

  • In geval van een Arbo-arts doorverwijzing
  • Om juridische procedures te voorkomen indien er sprake is van een dreigende escalatie tijdens een arbeidsconflict
  • Pre-mediation: om verstoorde arbeidsverhoudingen als gevolg van miscommunicatie te neutraliseren
  • Indien er sprake is van het beëindigen van het dienstverband: exit-mediation

Exit-mediation (het exit-traject)

Tijdens een mediation traject kunnen partijen er achter komen dat er geen mogelijkheid meer bestaat tot samenwerking. In deze gevallen zal de mediator een exit-traject met de partijen starten, waarbij er afspraken zullen worden gemaakt over het beëindigen van het dienstverband. Ontslagprocedures bij de kantonrechter zijn tijdrovend en kostbaar, en de uitkomst vaak onvoorspelbaar. Bij een exit-mediaton kunnen de betrokken partijen snel duidelijkheid krijgen over hun positie, en zodoende gezamenlijk tot een voor beiden acceptabele oplossing komen. Hiermee kunnen veel kosten worden bespaard.

Heeft u behoefte aan professionele arbeidsmediation?